Klart du kan velge!

Fritt brukervalg
Det er fritt brukervalg i Oslo kommune. Det beste er at det ikke koster noe i tillegg. Brukervalg innenfor tjenester i hjemmet innebærer at du som har vedtak fritt skal kunne velge oss som leverandør til deg.

Har du fått et vedtak på hjemmesykepleie eller praktisk bistand (hjemmehjelp) kan du velge 2Care helt kostnadsfritt og kan velge oss som leverandør på lik linje som den kommunale tjenesten. Hvis du bor eller midlertidig oppholder deg i kommunen/bydelen og trenger nødvendig helsehjelp har du også rett på vedtak fra kommunen og kan benytte deg av fritt brukervalg og velge oss. 2Care Oslo leverer hjemmesykepleie, stasjonære tjenester, praktisk bistand og private tjenester til alle 15 bydelene. Dag, aften og natt. Slik bytter du leverandør:Vil du bytte leverandør må du skrive eller ringe til kontaktpunkt for helse og omsorgtjenester i din bydel/kommune. Husk å oppgi hvilken leverandør du har i dag og hvilken leverandør du ønsker å bytte til. Bruk gjerne skjemaet for bytte av leverandør som du kan sende i posten. Det er 10 dagers oppsigelsestid. Husk at kommunens egenandel på praktisk bistand er det eneste du betaler, uansett om du velger oss eller kommunen.

Link til vårt kontaktskjema Oslo Kommune
Ved spørsmål og bistand kontakt oss på tlf.