Deg som pårørende

Vi vil hjelpe deg som pårørende! Vi vet hvor krevende det kan være å ha ansvaret for syke, eldre, demente eller andre med et omsorgbehov.  Vi ønsker å veilede deg slik at du kan få den informasjon du trenger enten gjennom oss eller kommunen.
Pårørende avlastning
Vi ønsker å være en god hjelper for deg som pårørende. Med oss på laget kan du gi den du er glad i, et tryggere og rikere hverdagsliv. Men du kan også ha omsorg for deg selv, og skaffe hjelp der du selv ikke rekker eller kan. Du vil alltid kunne avtale tjenester med oss, for å avlaste deg som pårørende. Vi har et omfattende omsorgstilbud som du som pårørende kan velge, for å avlaste dine kjære og deg selv. Du skal ikke trenge å bekymre deg eller å ha dårlig samvittighet hvis man ikke strekker til. Vi kan hjelpe det med dette, enten det er faste tjenester, tilleggstjenester eller avlastning i ferie eller hektiske perioder.
Se linker til kjøp av tjenester
Fritt brukervalg
Hvordan komme i gang med hjemmetjenester
Hvilke tegn kan du som pårørende se etter hos dine nærmeste, og er du bekymret for hvordan din mor eller far klarer seg alene? Selv om de fleste syke og eldre ønsker å bo hjemme så lenge de kan, klarer ikke alle seg like godt på egenhånd. Da vil hjemmetjenester kunne være en god bistand og avlastning.

I dag finnes det gode tilbud tilgjengelig som gjør at syke og eldre kan få en langt bedre hverdag i sitt eget hjem – og du som pårørende ikke trenger å sitte på jobben med dårlig samvittighet. Dette gjør at man kan bidra til en vesentlig bedre livskvalitet og utvikling – alt etter forholdene. Ta kontakt med din kommune og bydel og søk om støtte til helsetjenester i hjemmet. For mer informasjon ring eller klikk deg inn på kommunenes hjemmeside. Din fastlege er en god samarbeidspartner. Når du har søkt, vurdere kommunen hvilke tjenester du har rett på og et vedtak blir sendt. Det er fritt brukervalg i Oslo, som betyr at med vedtak om hjemmesykepleie, så kan du kostnadsfritt velge oss til å utføre oppdraget for dine. Gis det vedtak om praktisk bistand, så er det sammen egenandel om du velger 2Care til dette, som om kommunen skal utføre det selv. Er du ikke fornøyd med omfanget av vedtaket, kan du kjøpe tilleggstjenester av oss.

Link til kjøp av tjenester
Har en av dine blitt rammet av slag, plutselig sykdom eller skade?
Når slike ting dukker opp, kan det være at du finner deg i en situasjon som er snudd på hodet. Kanskje den som alltid hadde løsningene er den som har blitt syk, og du må ta ansvaret for å finne løsninger. Når slag, sykdommer eller skader rammer, så kommer pasienten på sykehus. Der er det trygt og godt, og pasienten får nødvendig behandling og omsorg.

Men etter en stund bedrer situasjonen seg, og det forberedes på hjemreise, for den videre rehabilitering og omsorg. Da finnes det kommunale hjemmetjenester som er til hjelp, og du kan snakke med behandler om hvilke behov pasienten skal ha i det videre rehabiliteringsforløp.

Dette vil da komme videre til saksbehandler i kommunen, som innvilger vedtak etter dette behovet. Når vedtak er truffet, står du fritt i Oslo til å velge oss som leverandør av dette, helt kostnadsfritt for hjemmesykepleie. Om du ikke er helt fornøyd med omfanget av vedtaket, kan du klage til kommunen. Om ikke dette fører frem, kan du også velge å kjøpe videre avlastning og pleie av oss.
Hva kan du som pårørende bidra med?
Vi vet hvor viktig det er med godt pårørende samarbeid for å gi god kvalitet i tjenesten vi leverer.  

Du kan ta første vurdering om det kan være behov for hjemmetjenester, vurder etter listen nedenfor. Undersøk og innhent informasjon på hva dere har krav på.

For veiledning og råd kontakt oss

Tegn på at dere behøver hjelp hjemme

Vurder selv behovet og kartlegg situasjonene til den som har behov for hjelp

Når hygienen har blitt dårligere
Når du finner mye gammel mat og ting
som burde vært kastet
Når personligheten forandrer seg og rare vaner oppstår
Når pårørende/familie er slitne av å ta seg av mor eller far i tillegg til jobb og egen familie
Ta kontakt

Kontakt oss ved disse symptomene

Undersøk og innhent informasjon på hva dere har krav på. For veiledning og råd kontakt oss gjerne

Virker sliten og er utafor
Har liten matlyst og spiser mindre
Er i dårligere humør og irritable
Har lite gjennomtenkt påkledning
Har forandret døgnrytmen, våken om natten og sover på dagen.
Vil ikke stå opp om morgenen
Glemmer ting som var lett å huske før
Ta kontakt med din bydel og søk om støtte til helsetjenester i hjemmet. For mer informasjon ring eller klikk deg inn på kommunenes hjemmeside. Din fastlege er en god samarbeidspartner. Når du har søkt, vurdere kommunen hvilke tjenester du har rett på og et vedtak blir sendt.

Velg leverandør. Det er fritt brukervalg i Oslo og du står fritt til å velge selv om du vil bruke oss fremfor kommunen, helt kostnadsfritt for hjemmesykepleie og samme egenandel som om du velger kommunen ved praktisk bistand.

Vi har i dag avtale med Oslo kommune. Husk at det kun er de leverandørene som har en avtale med kommunen som kan levere tjenesten din / dine på vedtak.
Hvis du ikke tar et aktivt valg vil kommunen utføre tjenestene hos deg. Følg linken til fritt brukervalg

Ved eventuelle avslag fra kommunen kan du henvende deg direkte til oss , og du / dere kan kjøpe deres tjenester fra oss. Det er også mulighet for kjøp av tilleggstjenester om du behøver avlastning selv, eller følg linken til kjøp av tjenester

Vi bruker vi pårørende veilederen i utforming av tjenesten vår og anbefaler alle våre pårørende til å klikke seg videre inn på helsedirektoratet sine sider for å få bedre kjennskap og beskrivelser til pårørendes rettigheter innen helse og omsorgs tjenester. Her fremkommer også anbefalinger om god praksis.
Ei ung jente holder en tegning av en regnbue mot vinduet

Hvilke muligheter finnes for deg?

Legg igjen navn og telefonnummer, og vi vil ta kontakt med deg for å se på dine muligheter.
Ved å benytte dette skjema godtar du vår personvernerklæring
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.