Stasjonær hjemmesykepleie
i hjemmet

2Care Omsorgsteam løser utfordringer for kommuner og private med stasjonære omsorgsbehov i hjemmet. Vi setter sammen team til hjemmet, rekrutterer medarbeidere tilpasset oppdraget med høyt fokus på kompetanse og stabilitet. Vi lager turnuser tilpasset oppdraget, som i størst mulig grad hensyntar behovet til forholdene i hjemmet.

Vi er opptatt av å la pasienter og pårørende får høy medbestemmelsesmulighet, for å gi en høyest mulig livskvalitet for disse løsningene. Vi har bred erfaring med å sette opp Omsorgsteam for alt fra spedbarn til eldre med et omfattende tjenestebehov.Vi jobber på oppdrag for kommuner i å løse slike utfordringer, med høy kvalitet og kompetanse og stabile Leveranser.

Alle våre tjenester kan bestilles av kommunen, men vi leverer også ferdige omsorgsteam privat for de som ønsker dette.

Dette er 2Care Omsorgsteam

2Care Omsorgsteam er små, håndplukkede og stabile helseteam med høy kompetanse og lang erfaring innen somatisk behandling og pleie av pasienter i eget hjem. Vi jobber på oppdrag fra kommuner for å gi pasienter pleie, medbestemmelsesrett og økt livskvalitet. Våre tjenester kan også bestilles privat.

Å få behandling hjemme i nære og trygge omgivelser og av de samme personene, skaper forutsigbare rammer for både pasient og pårørende. For mange handler det om muligheten til å opprettholde et så normalt liv som mulig, om medbestemmelsesrett og ønsket om å leve sammen som familie.

For andre igjen handler det om en best mulig slutt på et kanskje altfor kort liv, der de små øyeblikkene blir de aller viktigste. Der symptomlindring, og det å få være hjemme, omgitt av de du er glad i, er det som betyr mest.

Hva kan vi gjøre for pasienter i din kommune?

Vi bistår sårbare mennesker i alle livets faser. Felles for de alle er at de har vedtak på helsehjelp i eget hjem. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat. Kontakt oss her

Å være profesjonell med hjertet

De mest sårbare blant oss er helt avhengige av at vi møter dem med den beste kunnskapen og behandlingen vi kan tilby. 2Care Omsorgsteam har et individuelt tilpasset tjenestetilbud til pasienter som ønsker og trenger behandling i et hjemlig miljø. Vi har lang erfaring både med voksne klienter og barn med ulike sykdommer og utfordringer.

Felles for alle er at de har et omfattende hjelpebehov og er avhengig av medisinsk teknisk utstyr. I tillegg har mange sammensatte lidelser og trenger både somatisk og psykososial oppfølging.

Færre og bedre opplærte hender

Ved å sette inn små, faste team rundt hver enkelt pasient skaper vi solide, trygge og helsefaglige rammer, og sørger for at behov for behandling, omsorg og pleie, livskvalitet og privatliv blir ivaretatt.

Vi i 2Care mener at forutsigbarhet på bemanningssiden en nøkkelfaktor for å lykkes. Vi benytter derfor en turnus som ivaretar hensynet til pasienten på best mulig måte, som gir ro rundt og god tid til pasienten.

Vår erfaring er at færre og godt opplærte hender gir bedre kontinuitet både for pasienten pårørende og personalet. Våre team består av dedikerte medarbeidere med bred erfaring aom er personlig egnet til denne typen tjenester. De er faglig kompetente, håndplukket og besitter egenskaper til å håndtere utfordringer innenfor somatisk og psykisk helse.

Dette mener vi er essensielt for å kunne drive velfungerende team, hvor målet er at klienter og pårørende opplever en meningsfull hverdag med et ivaretatt privatliv, selv med et helseteam rundt seg.

En helhetlig og godt omsorgsteam

Ved etablering av et helhetlig omsorgsteam,  er det behov for mange aktører med ulik kompetanse. For å gjøre det så smidig som mulig for pasienten har alle våre team en egen leder som alltid er tilgjengelig og gir tett oppfølging, støtte og oppmuntring til pasienter, pårørende og personale.

Vår leder har også den faglige oppfølgingen av medarbeiderne, og fungerer som et bindeledd mellom pasienten, teamet, pårørende og alle de ulike instansene og aktørene som kreves for å gi pasienten et godt tjenestetilbud.

Ta kontakt med oss for en løsningsorientert dialog.

Ei ung jente holder en tegning av en regnbue mot vinduet

Hvilke muligheter finnes for deg?

Legg igjen navn og telefonnummer, og vi vil ta kontakt med deg for å se på dine muligheter.
Ved å benytte dette skjema godtar du vår personvernerklæring
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.