Private tjenester

tilpasset ditt behov
Vi i 2Care tilbyr private hjemmetjenester.Vi skreddersyr enhver løsning tilpasset den enkeltes behov og ønsker, uavhengig av kommunale vedtak. Det kan fritt velges mellom løpende hjemmetjeneste besøk eller stasjonært omsorgsteam hvor vi har medarbeidere plassert fast i deres bolig. Omfanget til tjenestene avtaler vi etter deres ønske og behov.

Oppdragene kan være av korte eller lengre varighet. Dette kan fungere som et godt alternativ til sykehjem eller omsorgsbolig for de som ønsker å bli ivaretatt i trygge forhold i eget hjem.
Private tjenester

Følgetjenester

Trenger du hjelp til å komme deg til for eksempel  lege, frisør eller tannpleier ?Hadde det være godt å ta en tur på butikken med litt hjelp? Eller bare en tur til natur eller museer? Vi kan gjøre deg uavhengig slik at du slipper å spørre familie og venner om hjelp til stadighet.

Det å komme seg fra A til B er ikke alltid like lett. Vi har mulighet til å få deg dit du vil, når du vil. Ikke alle har familie eller venner som har anledning til å hjelpe med dette og vi i 2Care kan bistå deg med følge til der du måtte ønske.

Hvordan søker du?

Hjelp til personlig hygiene

Dersom du har behov for hjelp til personlig hygiene vil det være mest natrulig å søke om vedtak fra kommunen  om hjemmesykepleie og vi kan levere dette gjennom fritt brukervalg.  Dersom du ønsker utvidet hjelp kan du kjøpe tilleggstjenester av oss. Vi kan da være behjelpelig med alt du ikke får på ditt vedtak som for eksempel dusj daglig. Dersom du ikke får vedtak fra kommunen kan du kjøpe tjenesten fra oss.  

2Care kan hjelpe med å opprettholde god personlig hygiene i alle faser av livet.Ta kontakt med oss for et utforpliktende møte

Vi kan bistå dine pårørende

Avlastning for pårørende

Ønsker dere bistand i forbindelse med ferier eller hektiske perioder hvor det er vanskelig å strekke til ?Vi kan bistå deg som pårørende med avlastning slik at dine nærmeste blir ivaretatt på en trygg og god måte. Utvidelse av kommunale vedtak I tillegg til å være en del av fritt brukervalg på kommunale hjemmetjenester i Oslo hvor nødvendig helsehjelp er dekket som et minstemål fra kommunen kan vi tilby utvidelse av omsorg og tjenester.

Eksempler på dette kan være;
Typisk kommunalt vedtak:

Dusj
Du blir tildelt dusj en gang i uken. Du ønsker å dusje oftere. Hos oss kan du kjøpe utvidelse av tjenesten slik at dine behov blir dekket slik du selv ønsker og bestemmer.

Ernæring
Tilberedning av måltider. Ønsker du tilpasset måltider og selskap i ernæringssituasjoner kan vi bistå med medarbeidere som handler, lager hjemmelagd mat fra bunn og holder deg med selskap under måltidet. Vi i 2Care vet hvor viktig det er å opprettholde gode situasjoner under måltider og vil bidra med at du får ivaretatt ditt behov.

Dette kan tilpasses til ditt vedtak ved at du kjøper tilleggstid. 2care har mange års erfaring på levering av private tjenester i området .

Du vil få kunne få en fast person som kommer til faste avtalte tider. Vi tilbyr faste månedspris pris på det avtalte omfang og oppdrag.

Ta kontakt og vi kommer gjerne på et uforpliktende hjemmebesøk hos deg eller dine nærmeste.

Omsorg og pleie ved

livets slutt

Livets sluttfase skal være verdig og trygg. Ønsker du å tilbringe denne fasen i hjemmet, kan vi bistå med å gjøre dette lettere for både deg og dine.

Mange mennesker ønsker å være hjemme helt til livets slutt. Vårt helsepersonell kan gjøre den siste tiden av livet så god og trygg som mulig.Våre medarbeidere kan gi deg den pleie og omsorg du behøver i ditt eget hjem. Sammen med andre instanser, blant annet legen din, gir vi deg den behandling og pleie som du har behov for. 2Care gir omsorg og kvalitet i det livet som gjenstår.

Private tjenester

Hva koster det?

• Omsorgstjenester kr. 610,- pr.time*
• Sykepleietjenester/fysioterapi kr. 750,- pr. time*

Ta kontakt med oss, så kommer vi på et uforpliktende hjemmebesøk. Livskvalitet og livsglede er noe av det viktigste å opprettholde i en omsorgssituasjon.

Hjelp til å ha det trygt og stabilt hjemme er godt anvendte ressurser. La oss hjelpe deg.

Vi har fokus på hva som er viktig for deg og ønsker å levere  tjenester hvor vi legger til rette for brukermedvirkning og at du mestrer din egen hverdag. Vi har mulighet til å bistå deg 24 timer i døgnet, året rundt.

* Kveld (etter kl. 17.00) og helg (lørdag og søndag) har 40% tillegg på dagsats.
Helligdager har tillegg på 133%