Hjelp til personlig hygiene

Dersom du har behov for hjelp til personlig hygiene vil det være mest natrulig å søke om vedtak fra kommunen om hjemmesykepleie og vi kan levere dette gjennom fritt brukervalg. Dersom du ønsker utvidet hjelp kan du kjøpe tilleggstjenester av oss. Vi kan da være behjelpelig med alt du ikke får på ditt vedtak som for eksempel dusj daglig. Dersom du ikke får vedtak fra kommunen kan du kjøpe tjenesten fra oss.

2Care kan hjelpe med å opprettholde god personlig hygiene i alle faser av livet.

Ta kontakt med oss for et utforpliktende møte