2Care overtar Diakonhjemmet Hjemmetjeneste

Diakonhjemmet Omsorg besluttet å avvikle selskapets hjemmetjenester etter styrets vedtak om ikke å legge inn tilbud i anskaffelsen av hjemmetjenester i Oslo kommune i september 2023.

Fra 1. februar neste år vil 2Care overta alle brukere, medarbeidere og utstyr tilknyttet hjemmetjenestene i Diakonhjemmet Omsorg. Avtalen om virksomhetsoverdragelse sikrer at Diakonhjemmets medarbeidere ivaretas på en god måte og kan fortsette å yte tjenester til brukere som de har vært knyttet til over tid.

Vi ønsker alle ansatte og brukere velkommen og vi gleder oss til å videre utvikle vårt tjenestetilbud der Kvalitet, punktlighet og pålitelighet, samt imøtekommelse ovenfor vårbrukere er våre kjennetegn.