Pressemelding: Ny rammeavtale i Oslo Kommune for videre drift av Fritt brukervalg i hjemmetjenesten

2Care Oslo AS et mindre norskeid rendyrket hjemmetjeneste selskap. Vi har levert hjemmetjenester til Oslo siden pilotprosjektet startet i 2006, og leverer hjemmesykepleie dag/natt, Stasjonære tjenester og praktisk bistand til alle 15 bydeler i Oslo. Vi leverer også private omsorgstjenester innen hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet.

Vi er stolte av at vi har nå vunnet ny rammeavtale med Oslo kommune for drift av hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 01.04.24 til 2027. I tillegg er det opsjon på ytterligere 2+2 år.

Oslo Kommune skriver i sin tildeling;

«2Care er et mindre norskeid rendyrket hjemmetjenesteselskap. Leverandør har levert hjemmetjenester til Oslo siden 2006. Leverandør legger vekt på gode mellom menneskelige møter og muligheter til valgfrihet i hverdagen for sine brukere. Leverandør har fokus på tillitsmodellen og ønsker å løfte kvaliteten gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling.»

Daglig leder Henriette Nilssen sier at 2Care har i dag en virksomhet innen hjemmetjenester som er preget av høy kvalitet med 93% meget fornøyde brukere, og meget høy medarbeider tilfredshet på over 80%. Vi er veldig glade for å fortsatt kunne levere kvalitetstjenester innen rammen av Fritt Brukervalg i Oslo. Vi gleder oss til videre satsing og utvikling av dette viktige området for velferdstjenester som vi absolutt mener er et gode for de som har behov for hjemmetjenester.

2Care overtar Diakonhjemmet Hjemmetjeneste

Diakonhjemmet Omsorg besluttet å avvikle selskapets hjemmetjenester etter styrets vedtak om ikke å legge inn tilbud i anskaffelsen av hjemmetjenester i Oslo kommune i september 2023.

Fra 1. februar neste år vil 2Care overta alle brukere, medarbeidere og utstyr tilknyttet hjemmetjenestene i Diakonhjemmet Omsorg. Avtalen om virksomhetsoverdragelse sikrer at Diakonhjemmets medarbeidere ivaretas på en god måte og kan fortsette å yte tjenester til brukere som de har vært knyttet til over tid.

Vi ønsker alle ansatte og brukere velkommen og vi gleder oss til å videre utvikle vårt tjenestetilbud der Kvalitet, punktlighet og pålitelighet, samt imøtekommelse ovenfor vårbrukere er våre kjennetegn.

Ei ung jente holder en tegning av en regnbue mot vinduet

Hvilke muligheter finnes for deg?

Legg igjen navn og telefonnummer, og vi vil ta kontakt med deg for å se på dine muligheter.
Ved å benytte dette skjema godtar du vår personvernerklæring
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.