Omsorg og pleie ved livets slutt

Livets sluttfase skal være verdig og trygg. Ønsker du å tilbringe denne fasen i hjemmet, kan vi bistå med å gjøre dette lettere for både deg og dine.

Mange mennesker ønsker å være hjemme helt til livets slutt. Vårt helsepersonell kan gjøre den siste tiden av livet så god og trygg som mulig.

Våre medarbeidere kan gi deg den pleie og omsorg du behøver i ditt eget hjem. Sammen med andre instanser, blant annet legen din, gir vi deg den behandling og pleie som du har behov for. 2Care gir omsorg og kvalitet i det livet som gjenstår.