Når er det behov for hjemmetjenester?

Hvilke tegn kan du som pårørende se etter hos dine nærmeste, og er du bekymret for hvordan din mor eller far klarer seg alene? Selv om de fleste eldre og syke ønsker å bo hjemme så lenge de kan, klarer ikke alle seg like godt på egenhånd. Da kan hjemmetjenester være en god bistand og avlastning.

I dag finnes det gode tilbud tilgjengelig som gjør at eldre og syke kan få en langt bedre hverdag i sitt eget hjem – og du som pårørende ikke trenger å sitte på jobben med dårlig samvittighet.

Statistikken viser at overlever eldre sykdommer og har bedre helse enn før og vi får stadig flere 100- åringer i samfunnet vårt. De aller fleste eldre bor hjemme, – faktisk bor bare halvparten av folk over 90 år på sykehjem. I dag får rundt 300.000 pleie og hjelp i hjemmet i Norge, og dette tallet vil øke betraktelig i årene fremover. Fra cirka 2020 vil eldrebølgen treffe oss for fullt, og hva skal man se etter av tegn hos sine nærmeste når et behov melder seg?


Tegn på at dere behøver hjelp

 • Når hygienen har blitt dårligere
 • Når du finner mye gammel mat og ting som burde vært kastet
 • Når personligheten forandrer seg og rare vaner oppstår
 • Når pårørende/familie er slitne av å ta seg av mor eller far i tillegg til jobb og egen familie

Når eldre får disse symptomer kontakt oss for råd og veiledning:

 • virker sliten og er utafor
 • har liten matlyst og spiser mindre
 • er i dårligere humør og irritable
 • har lite gjennomtenkt påkledning
 • har forandret døgnrytmen, våken om natten og sover på dagen.
 • Vil ikke stå opp om morgenen
 • glemmer ting som var lett å huske før

Hvordan går man frem for å skaffe seg oversikt over tilbudet og tjenester:

 • Vurder selv behovet og kartlegg situasjonene til den som har behov for hjelp
 • Undersøk og innhent informasjon på hva dere har krav på. For veiledning og råd kontakt 2Care på tlf.
 • Søk om støtte. Ta kontakt med din bydel og søk om støtte til helsetjenester i hjemmet. For mer informasjon ring eller klikk deg inn på kommunenes hjemmeside. Din fastlege er en god samarbeidspartner. Når du har søkt, vurdere kommunen hvilke tjenester du har rett på og et vedtak blir sendt deg.
 • Velg leverandør. Det er fritt brukervalg i Oslo og du står fritt til å velge selv hvilke leverandør som skal levere tjenestene dine helt kostnadsfritt. Husk at det kun er de leverandørene som har en avtale med kommunen som kan levere tjenesten din / dine på vedtak. 2Care har i dag avtale med Oslo komune

Hvis du ikke tar et aktivt valg vil kommunen utføre tjenestene hos deg. Følg linken til fritt brukervalg

Ved eventuelle avslag fra kommunen kan du henvende deg direkte til oss, og du / dere kan kjøpe deres tjenester fra oss. Det er også mulighet for kjøp av tilleggstjenester. Følg linken til kjøp av tjenester / utvide tjenester.

Ei ung jente holder en tegning av en regnbue mot vinduet

Hvilke muligheter finnes for deg?

Legg igjen navn og telefonnummer, og vi vil ta kontakt med deg for å se på dine muligheter.
Ved å benytte dette skjema godtar du vår personvernerklæring
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.