Kjenner alle til brukervalg i hjemmetjenesten i Oslo kommune?

2Care snakker om fritt brukervalg i hjemmetjenesten i Oslo kommune for helse og sosial utvalget i bystyret i Oslo kommune.