Er det hjerneslag?

PRATE – utydelig tale, leting etter ord SMILE – skjevt smil på grunn av lammelse i ansiktsnerven (facialis-nerven) LØFTE – klarer ikke løfte begge armene likt/symmetrisk over hodet

Et hjerneslag skyldes i de fleste tilfeller en blodpropp i hjernen. Tidlig behandling er helt avgjørende for prognosen. Hjerneslag er vanligvis et resultat av en blodpropp (hjerneinfarkt) eller en blødning i et av hjernens blodkar.

HVA ER HJERNESLAG?

Hjerneslag (apopleksi) er plutselig innsettende tap av kroppsfunksjoner på grunn av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon. Blodpropp i blodårer i hjernen (trombose) er årsaken i 80-85 prosent av tilfellene, mens hjerneblødning er årsak i 10-15 prosent av tilfellene. Går symptomene tilbake i løpet av 24 timer, kalles det transitorisk iskemisk atakk, TIA – på norsk brukes betegnelsen «drypp». De fleste TIA varer under en time.

  • PRATE – utydelig tale, leting etter ord
  • SMILE – skjevt smil på grunn av lammelse i ansiktsnerven (facialis-nerven)
  • LØFTE – klarer ikke løfte begge armene likt/symmetrisk over hodet

Dersom det foreligger ett eller flere av symptomene anbefales å ringe 113 for rask innleggelse i sykehus


HJERNESLAG, ÅRSAKER

Hjerneslag er vanligvis et resultat av en blodpropp (hjerneinfarkt) eller en blødning i et av hjernens blodkar. Dersom et blodkar går tett vil de hjernecellene blodkaret normalt forsyner, gå til grunne, de mister sin oksygentilførsel – det oppstår et hjerneinfarkt. Ved en hjerneblødning er det en blodåre som sprekker, og de hjernecellene som skulle fått sin næring fra denne blodåren, skades og dør. Hjerneceller som dør, erstattes bare i liten grad av nye celler. Det er også begrenset i hvilken grad andre celler kan overta oppgavene til de cellene som er døde. Dette er årsaken til at hjerneskader i mange tilfeller fører til varige mén.

De ulike områdene i hjernen ivaretar forskjellige oppgaver, og symptomene som oppstår vil derfor avhenge av hvor i hjernen blodproppen eller blødningen sitter.

Følg linken og les hvordan det er å leve med hjerneslag fra brukerperspektiv .

Ei ung jente holder en tegning av en regnbue mot vinduet

Hvilke muligheter finnes for deg?

Legg igjen navn og telefonnummer, og vi vil ta kontakt med deg for å se på dine muligheter.
Ved å benytte dette skjema godtar du vår personvernerklæring
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.