2Care Oslo skal levere BPA tjenester i Oslo Kommune!

Vi har gleden av å informere om at vi nå skal levere tjenester innen BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) også i Oslo.

Du har nå mulighet til å forholde deg til en leverandør innen hjemmetjenester og BPA. Du kan også velge oss som leverandør innen BPA uten hjemmetjenester.

Vi har levert mobil omsorg i form av hjemmetjenester siden 2006. Vi har mye kunnskap og erfaring innen pleie, omsorg og rehabilitering og har lang erfaring med å jobbe målrettet for å sikre god pleie og omsorg for våre brukere. Vi legger vekt på de gode mellommenneskelige møtene og mulighet for valgfrihet i hverdagen.

2Care BPA – din medspiller for en bedre hverdag.